ขั้นตอนในการทำงานของ PDT

ขั้นตอนที่ 1

ลูกค้าส่งข้อมูลเบื้องต้น
ที่ต้องการผลิตให้โรงงาน

ขั้นตอนที่ 2

ทางเราจะประชุมวางคอนเซปต์
ออกแบบงานส่งให้ลูกค้า

ขั้นตอนที่ 3

ลูกค้าเลือกแบบที่ต้องการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์

ขั้นตอนที่ 4

ทีมที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ
ข้อมูลด้านต่างๆ ให้กับลูกค้า

ขั้นตอนที่ 5

สรุปแบบการสั่งผลิตให้ลูกค้า
พร้อมกัับใบเสนอราคา

ขั้นตอนที่ 6

นำแบบเข้าโรงงานสั่งผลิต
ใช้เวลาประมาณ 45-60 วัน

ขั้นตอนที่ 7

ทำการตรวจเช็ค
และแพ็คกิ้งสินค้า

ขั้นตอนที่ 8

ทำการจัดส่ง และติดตั้ง
สินค้าให้กับลูกค้า

ทำไม ? ถึงต้องเลือกออกแบบและผลิตชุดเฟอร์นิเจอร์กับ PDT

มีการให้คำปรึกษา
แบบระบบคอนเซาท์

มีบริการเซอร์วิส
ให้แบบครบวงจร

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วย
เครื่องจักรที่ทันสมัย

สินค้ามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

ใช้ระยะเวลาผลิต
เฟอร์นิเจอร์รวดเร็ว

มีบริการจัดส่งและติดตั้ง
สินค้าให้กับลูกค้า

ทำงานตรงต่อเวลา
ส่งสินค้าตามกำหนด

มีการรับประกัน
คุณภาพสินค้า 1 ปี

ขั้นตอนในการทำงานของ PDT

ขั้นตอนที่ 1

ลูกค้าส่งข้อมูลเบื้องต้น
ที่ต้องการผลิตให้โรงงาน

ขั้นตอนที่ 2

ทางเราจะประชุมวางคอนเซปต์
ออกแบบงานส่งให้ลูกค้า

ขั้นตอนที่ 3

ลูกค้าเลือกแบบที่ต้องการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์

ขั้นตอนที่ 4

ทีมที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ
ข้อมูลด้านต่างๆ ให้กับลูกค้า

ขั้นตอนที่ 5

สรุปแบบการสั่งผลิตให้ลูกค้า
พร้อมกัับใบเสนอราคา

ขั้นตอนที่ 6

นำแบบเข้าโรงงานสั่งผลิต
ใช้เวลาประมาณ 45-60 วัน

ขั้นตอนที่ 7

ทำการตรวจเช็ค
และแพ็คกิ้งสินค้า

ขั้นตอนที่ 8

ทำการจัดส่ง และติดตั้ง
สินค้าให้กับลูกค้า

ทำไม ? ถึงต้องเลือกออกแบบและผลิตชุดเฟอร์นิเจอร์กับ PDT

มีการให้คำปรึกษา
แบบระบบคอนเซาท์

มีบริการเซอร์วิส
ให้แบบครบวงจร

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วย
เครื่องจักรที่ทันสมัย

สินค้ามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

ใช้ระยะเวลาผลิต
เฟอร์นิเจอร์รวดเร็ว

มีบริการจัดส่งและติดตั้ง
สินค้าให้กับลูกค้า

ทำงานตรงต่อเวลา
ส่งสินค้าตามกำหนด

มีการรับประกัน
คุณภาพสินค้า 1 ปี